Trouwen, een relatie aangaan voor het leven, is vandaag meer dan ooit een bewuste keuze. 

Er kunnen verschillende motieven meespelen :

 

 

 

 

  • Jullie zijn thuis gelovig opgevoed en jullie willen die traditie verder zetten.
  • Jullie willen op jullie trouwdag een mooie en verzorgde plechtigheid.
  • Jullie willen God danken voor het wonder van jullie liefde.
  • Jullie willen Gods zegen vragen over jullie huwelijk.
  • Jullie ervaren dat ‘liefde’ iets is wat je telkens opnieuw van ‘Elders’ moet ontvangen om het dan op jouw beurt te kunnen schenken.

 


Neem contact op


Voor de parochie:

Sint-Lambertus centrum

 

 


Voor de parochies:

Sint-Theresia Bunt

Sint-Laurentius Schoonbroek

Sint-Franciscus RozemaaiWat is er nodig ?

 

Vooreerst, uiteraard, jullie oprechte liefde voor elkaar.

De kerk vraagt verder dat beide partners gedoopt en gevormd zijn en zichzelf als christen gelovigen erkennen.

Het doopsel is uiteraard essentieel, maar hier is er niets wat belet dat het doopsel alsnog wordt toegediend.

 

Indien één van de partners zichzelf in alle eerlijkheid als niet-gelovig of anders-gelovig bekent, is het toch nog mogelijk om een kerkelijk huwelijk te vieren, dat dan enkel geldig is voor de gelovige partner. De kerk vraagt dan wel van de anders-gelovige de verzekering dat de gelovige partner zijn geloof vrij kan beleven en dat de kinderen gelovig worden opgevoed.

 

Indien één van de partners zichzelf in alle eerlijkheid als niet-gelovig of anders-gelovig bekent, is het toch nog mogelijk om een kerkelijk huwelijk te vieren, dat dan enkel geldig is voor de gelovige partner. De kerk vraagt dan wel van de anders-gelovige de verzekering dat de gelovige partner zijn geloof vrij kan beleven en dat de kinderen gelovig worden opgevoed.

 

 

Een tweede kerkelijk huwelijk is maar mogelijk als de partner van het eerste huwelijk overleden is of als het eerste huwelijk door de kerkelijke rechtbank nietig is verklaard. Uiteraard willen wij daarmee geen oordeel uitspreken over mensen : indien een koppel een nieuwe relatie gelovig beleeft, kan een priester wel een zegengebed uitspreken in het kader van een dankviering.

Het praktische verloop

 

 

De eerste stap is tijdig de datum van uw huwelijk (dag en uur) vastleggen in de kerk, waar jullie willen trouwen. Doe dat liefst ongeveer zes maanden vooraf bij de pastoor of op het secretariaat van de parochie waar jullie wonen. Als jullie toch, om één of andere reden in een andere kerk willen trouwen, is daarvoor toestemming nodig van de pastoor van de parochie, waar jullie wonen. Normaal zegent de pastoor van de parochie het huwelijk in, maar als jullie een andere priester of diaken wensen, zal de pastoor daar graag toelating voor geven.

 

Bij dit eerste contact kan meteen een aanvang worden gemaakt met het invullen van het huwelijksdossier. Hiervoor is een doop- en eventueel ook een vormselattest nodig, dat dient aangevraagd te worden op de parochie, waar de ouders van de huwelijkskandidaten woonden bij hun doopsel.

 

Indien jullie zelf de viering wensen samen te stellen, kunnen jullie de nodige documentatie vragen op het secretariaat van de parochie. Begin er alleszins tijdig aan en, voor jullie een definitieve versie afdrukken, bespreek eerst de viering met de pastoor of de priester/diaken, die voorgaat. Denk ook aan de muzikale omlijsting van jullie viering (koor, muziekensemble, orgel, C.D.’s…) en aan mogelijke versiering van de kerk.

 

Neem ook tijdig contact op met één van de gezinnen, die instaan voor de verloofdenwerking in onze federatie. Wij houden eraan dat jullie alleszins één avond met hen een gesprek hebben over zin en betekenis van het kerkelijk huwelijk.

 

Ongeveer één maand voor jullie huwelijk nemen jullie weer contact op met de pastoor voor het pastoraal gesprek rond het huwelijk (de ‘ondertrouw’), een gesprek over de inhoud van en christelijk huwelijk, over eenheid, trouw, openheid voor kinderen en christelijke opvoeding van de kinderen. Breng dan ook jullie huwelijksviering mee, zodat we die kunnen overlopen en samen de nodige afspraken maken.