Tieners op weg zetten naar geloof

 

God steekt zijn hand uit naar mensen. Hij wil mensen dragen, leiden, inspireren, .....Wat een geluk dat we mogen geloven in die God-met-ons. Ons geloof is zo mooi dat wij, christenen, het niet voor onszelf willen houden.

Zoals ouders alle goeds willen doorgeven aan hun kinderen, zo proberen christelijke ouders ook hun geloof door te geven. De kerkgemeenschap mag hen daarbij behulpzaam zijn.

Maar ook jongeren en volwassenen, die niet (of minder) gelovig zijn opgevoed en op een bepaald ogenblik toch het geloof beter willen leren kennen, onthalen we graag om hen op hun gelovige zoektocht te begeleiden.

 

Een stap op een lange weg

 

Op het einde van het vijfde leerjaar nodigt de federatie Ekeren de jongeren uit om in te schrijven voor Kring 12.

De jongens en meisjes die hiervoor gekozen hebben zullen dan in de paastijd van het volgende schooljaar (dus in het zesde leerjaar) het Heilig Vormsel ontvangen. Of -zoals men in de volksmond zegt- "hun plechtige communie doen" ...

De viering van het Vormsel is een hoogtepunt, maar geen eindpunt.

 

De parochiale catechese start in september met een ouderavond en onze jongeren, kringers genaamd, starten in oktober.

Indien je in de maand juni geen uitnodiging hebt ontvangen van de parochie, neem je best even zetf contact op met uw pastoor.

 

Kring 12 : wat houdt het in ?

 

De basis van de catechese bestaat uit verschillende stapjes. De duur en de dag van de kringmomenten is afhankelijk van de parochie waar je kind catechese volgt.

Op een frisse en speelse wijze zoeken we samen met de kringers hoe je in deze tijd als gelovige kan Ieven. We maken kennis met de parochie, groeien samen in gebed, (her)ontdekken de persoon van Jezus, .....

Vervolgens is er na elk stapje een eucharistieviering in de parochiekerk, waarbij de kringers speciaal worden betrokken.

Voor de ouders zijn er (meestal twee) ouderavonden. Zoals de meeste belangrijke dingen in het Ieven krijgen jongeren ook het geloof vooral via hun ouders mee. Daarom vinden we het belangrijk om ook de ouders bij het catechesegebeuren te betrekken.

Op de parochie van Sint-Theresia Bunt gaan de kringers eveneens op daguitstap. Op die dag Ieven de kringers op een intense manier naar de Vormsel-viering toe.

De laatste week voor de Vormselviering oefenen we ook enkele keren in de kerk. 

 

Kringwerking : waar ?

 

In de loop van de maand mei krijgen de jongeren die in het vijfde leerjaar zitten in een van de Ekerse scholen en die in de federatie Ekeren wonen een uitnodiging om mee te doen aan kring 12. De inschrijvingen verwachten we alleszins terug voor het einde van het schooljaar.

Daar de kringwerking en het Vormsel schakels zijn in een lange weg van samen op weg gaan in geloof, lijkt het ons het beste dat ze gebeurt in de parochie waar het gezin woont en leeft.

Er kunnen natuurlijk altijd omstandigheden zijn waarin het zinvoller is dat elders dan in de woonparochie de catechese gevolgd wordt en het Vormsel wordt ontvangen.